Bạn đang ở đây:

Trang chủ > Dịch vụ > Các dự án đă hoàn thành

 

 

 

DỊCH VỤ

- Tư vấn

- Kế toán và Kiểm toán

- Dịch vụ Quản lư dự án phát triển

- Các dự án đă hoàn thành

 

 
Dưới đây là những Dự án, Dịch vụ do các cán bộ của Mekong đã từng tham gia hoặc đang thực hiện.

Bao gồm:

Tư vấn quản lư tài chính, tái cơ cấu,  kế toán, kiểm toán cho doanh nghiệp

·        Dự án Dịch vụ Tư vấn hỗ trợ Quỹ hỗ trợ Phát triển (DAF) trong việc h́nh thành thể chế cho vay chính sách minh bạch và hiệu quả hơn. Mekong hợp tác cùng với Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và Viện Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản (JERI) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho DAF để xây dựng chiến lược thích hợp, cấu trúc tổ chức hiệu quả, quy tŕnh hoạt động, quản lư nội bộ, hệ thống quản lư rủi ro, cải tiến hệ thống thông tin, quản lư nguồn nhân lực .v.v. Dự án này được Quỹ ASEM tài trợ và do Worldbank quản lư (10/2005 đến nay)

·        Dự án Hỗ trợ xử lư nợ và tài sản tồn đọng của Doanh nghiệp Nhà nước. Dịch vụ cung cấp bao gồm hỗ trợ Công ty Mua bán Nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC), Bộ Tài chính trong việc thu thập, xử lư t́nh h́nh nợ tồn đọng của các Doanh nghiệp Nhà nước, đưa ra chiến lược xử lư nợ tồn đọng, xây dựng sổ tay hướng dẫn, đào tạo nhân viên của DATC các kỹ năng nghiệp vụ .v.v. Dự án được Multi Donor Trust Fund tài trợ và do Worldbank quản lư (8/2005 đến nay).

·        Trợ giúp Công ty Phần mềm Golden Star, Công ty Giải pháp Tích hợp Phần mềm Thông Minh, Công ty Phần mềm Naviworld về tư vấn tài chính kế toán trong việc triển khai các dự án tin học cho các khách hàng ( tháng 3/2005 đến nay)

·        Cung cấp dịch vụ tư vấn trợ giúp cho công ty Liên doanh Vinastone xây dựng chính sách và quy trình quản lý tài chính kế toán và triển khai hệ thống quản lý tài chính, quản lý hàng tồn kho, phải thu, phải trả, tính giá thành (4/2004- 12/2004); Tư vấn thường xuyên về quản lư tài chính và kế toán ( từ tháng 5/2004 – nay)

·        Tư vấn lập dự án khả thi Mua sắm ôtô chuyên dụng cho Xí Nghiệp Xăng Dầu hàng không, Vietnam Airlines (5/2004 – 3/2005)

·        Cung cấp dịch vụ tư vấn trợ giúp cho Công ty cổ phần Phượng Hồng trong xây dựng chính sách và quy trình quản lý tài chính kế toán; lựa chọn và triển khai phần mềm hệ thống quản lý tài chính (7/2004- 8/2004); Tư vấn thường xuyên về quản lư tài chính và kế toán (11/2003 – nay)

·        Cung cấp dịch vụ tư vấn trợ giúp Công ty TNHH Thuận Thành tăng cường hệ thống quản lý tài chính kế toán (07/2003). Tư vấn thường xuyên về quản lư tài chính và kế toán (7/2003 – nay)

·         Tư vấn, soát xét đặc biệt về tài chính và thuế của Công ty Daewoo Motor Vietnam, trợ giúp Công ty General Motor, Mỹ trong giao dịch mua bán hợp nhất công ty Daewoo Motor trên phạm vi toàn thế giới (2000- 2001).

·        Tư vấn thuế cho Công ty Bia Hà Tây (sản xuất bia Heineken và Tiger) (9/2002- 9/2004)

·        Tổ chức khóa đào tạo về marketing và kỹ năng bán hàng cho Công ty Đầu tư và Thương mại Mekong (03/2003).

·        Tư vấn tài chính cho MPDF- một Quỹ do IFC thuộc Ngân hàng Thế giới quản lý - trợ giúp  một công ty tư nhân có khoảng 6000 công nhân xây dựng hệ thống quản lý kế toán và tài chính  (01/2002)

·        Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật tái cơ cấu thành công khoản nợ của một khách sạn 5 sao tại Hà nội, (giảm từ 26 triệu USD xuống còn 13,5 triệu USD) (11/2000-06/2001)

·        Tổ chức các hội thảo chuyên đề ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương về thuế và các quy định của Việt Nam về đầu tư nước ngoài (04-05/2001).

·        Cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống quản lý tài chính cho Văn phòng đại diện của ESSO ở Việt nam và dự án kiểm soát bệnh sốt rét của EC-Việt Nam.

·        Kiểm toán theo luật định, tập hợp báo cáo, xem xét và đưa ra khuyến nghị về kiểm soát nội bộ cho các khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài và công ty Việt nam trong đó có Công ty TNHH Tung Feng, Công ty Liên doanh Xây dựng Econ Hà nội; Công ty TNHH VAM, Công ty Liên doanh Vinastone, Công ty Liên Doanh Sun Red River, Công ty Gentraco, Công ty Liên doanh Câu lạc bộ Hà nội, Công ty TNHH Thuận Thành v.v...

·        Hợp tác với West Midlands Enterprise Co., Birmingham, Anh về kiểm toán họat động và tài chính cho Chương trình trợ giúp về chính sách thương mại đa phương do Liên minh Châu Âu tài trợ cho giai đoạn tới ngày 30/4/2002, (tháng 07/2002).

·        Đào tạo đội ngũ nhân viên của Công ty Daihatsu Motor về kế toán và vi tính.

·        Các khách hàng khác như Công ty Liên kết đào tạo Quốc tế ITL (Singapore), IITS (Mỹ), PriceWaterhouseCooper Vietnam, GTZ Vietnam; Craft Foods- Công ty con của Tập đoàn Phillip Morris, Viettravel, Công ty Thần Châu Ngọc Việt

 Tư vấn tài chính ngân hàng

·        Tư vấn cho Ngân hàng TMCP Ninh b́nh xây dựng chiến lược, tái cơ cấu tổ chức, xây dựng các bản mô tả công việc chức năng nhiệm vụ của các chức danh trong toàn ngân hàng, quản lư lao động chính sách đào tạo và đăi ngộ (1/2005- 4/2005)

·        Tư vấn cho Tổ Chức Hợp Tác Kinh Tế Quốc tế (OECD) khảo sát, lập báo cáo về xử lý nợ khó đòi, các chính sách về bảo đảm nợ ở Việt nam và trình bày tại Diễn đàn Cải cách Xử lý nợ Châu Á do OECD, Ngân hàng Thế Giới, Ngân hàng Phát triển Châu A, Chính phủ Nhật bản tổ chức tại New Dehli Ân Độ (11/2004)

·        Dự án tư vấn cho Viện Quản lý kinh tế Trung ương “ Đánh giá chính sách tiền tệ của Việt nam trong thời kỳ đổi mới” do UNDP tài trợ (7/2004 – 12/2004)

·        Cung cấp dịch vụ tư vấn trợ giúp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu xây dựng Điều khoản tham chiếu cho dự án ‘Tư vấn hỗ trợ Ngân hàng TMCP Á Châu xây dựng chiến lược kinh doanh đến năm 2010’ (07/2004).

·        Trình bày trước Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải, Việt Nam- ‘Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ‘  (06/2004).

·        Trình bày trước Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu, Việt Nam- ‘Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Ngân hàng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế’ (06/2004).

·        Dự án tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh tới năm 2010 cho Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam (từ 10/2003 đến 6/2004)

·        Dự án tư vấn xây dựng sổ tay tín dụng cho Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng Sông Cửu Long và tổ chức tập huấn cho các cán bộ nhân viên sử dụng sổ tay tín dụng (09/2003-06/2004)

·        Hợp tác với Uỷ ban Bảo hiểm nhân thọ Châu A Thái Bình Dương (Singapore) tổ chc hội nghị về bảo hiểm nhân thọ tại Hồ Chí Minh cho đội ngũ nhân viên và đại lý của AIA, Manulife, Bảo Minh (12/2002)

·        Đồng chủ toạ/người trình bày cho đại diện của các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội thảo “Dịch vụ ngân hàng phi tín dụng ở Việt Nam, các vấn đề thực tiễn và khuyến nghị” tổ chức tại TP Hồ Chí Minh do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ (01/2002)

·        Dự án nghiên cứu và đánh giá các dịch vụ ngân hàng Việt Nam cho Ngân hàng Nhà nước do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ (05/2001-01/2002).

·        Đồng chủ toạ/người trình bày cho Đại diện của các ngân hàng thương mại và ngân hàng nhà nước Việt Nam, Hội thảo về dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam, các vấn đề thực tiễn và khuyến nghị, tổ chức tại Hà nội do Ngân Hàng Thế Giới tài trợ (12/2001)

·        Chủ nhiệm tư vấn, Tư vấn chính Việt Nam, trợ giúp trình bày về Công ty quản lý Tài sản và công nợ cho Ngân hàng Krong Thai và đoàn đại biểu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng công thương Việt Nam (03/01).

·        Chủ nhiệm tư vấn, Trưởng tư vấn trong nước, hỗ trợ tái cơ cấu khu vực các ngân hàng thương mại cổ phần cho Ngân hàng nhà nước Việt Nam, do Ngân hàng thế giới tài trợ (01/2000 – 10/2000).

·        Chuẩn đoán và kiểm toán cho Eximbank Hà Nội cho giai đọan 2 năm, 1996 và 1997, dự án tài trợ bởi World Bank và Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

·        Chuyên gia phân tích tín dụng trong kiểm toán đặc biệt hỗ trợ Vietnam Fund, nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên từng được phép mua cổ phiếu của ngân hàng VP (1995)

·        Hỗ trợ và quản lý nhiều khoá đào tạo khác nhau cho Ngân hàng FujiBank, Ngân hàng MayBank, các ngân hàng nước ngoài và ngân hàng trong nước khác về các quy định về kế toán và ngân hàng của Việt Nam (1996 và 1997).

·        Dự án “Thiết lập hệ thống quy trình nghiệp vụ ngân hàng” cho ING Barings Hà Nội

 Tư vấn cho các dự án phát triển

·        Trợ giúp Viện Nghiên Cứu của Ngân hàng Hợp Tác Quốc Tế Nhật Bản trong việc đánh giá tác động của các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng đối thu hút đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào các tỉnh phía Bắc Việt nam và tác động tới hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp Nhật bản tại khu vực này (6/2005)

·        Tư vấn trợ giúp Viện Nghiên Cứu Mitsubishi, Tokyo Nhật Bản nghiên cứu thực trạng kinh doanh, t́nh h́nh xuất nhập khẩu các ngành Thép, ô tô, dệt may và máy móc thiết bị của Việt nam để hỗ trợ Chính phủ Nhật bản trong việc đưa ra các chính sách kinh tế đối với Việt nam (12/2004- 03/2005)

·        Tư vấn kế toán và quản lý tài chính, dự án trợ hỗ trợ kỹ thuật cho Bảo hiểm Xã hội Việt nam để phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội. Dự án do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ (08/2004 – 4/2005).

·        Tư vấn trong nước Quản lý tài chính của International Training Austrialia (ITA) trong Dự án 120 triệu USD Giáo dục Kỹ thuật và Dạy nghề do ADB tài trợ : xây dựng chính sách quản lý tài chính và hệ thống kế toán, cơ chế hiệu quả huy động các nguồn lực cho đào tạo dạy nghề, tư vấn thiết lập cơ chế báo cáo tài chính phù hợp; tư vấn xác định, lựa chọn và áp dụng các phần mềm quản lý tài chính cần thiết; đào tạo về hệ thống quản lý tài chính mới cho Bộ Lao động, Ban Quản lý dự án và 15 trường điểm (01/2002-07/2003)

·        Hỗ trợ World Bank Institute, Washington DC và VDIC, World Bank Vietnam tổ chức đối thoại quốc tế trực tiếp qua cầu truyền hình về các vấn đề toàn cầu hoá giữa các chuyên gia, các quan chức chính phủ, các nhà nghiên cứu, các đại diện của các nhóm học viện và xã hội của Indonesia, Philippines, Thailand, Việt Nam, Sri Lanka and Washington DC. (Tại Việt Nam có 50 người trực tiếp tham dự hội nghị này). (06/2002)