Bạn đang ở đây:

Trang chủ > Dịch vụ > Dịch vụ Quản lư Dự án

 

 

 

DỊCH VỤ

- Tư vấn

- Kế toán và Kiểm toán

- Dịch vụ Quản lư dự án phát triển

- Các dự án đă hoàn thành

 

 

Hỗ trợ và hợp tác với các công ty nước ngoài trong các dự án tại Việt Nam.

Bao gồm:


- Thu thập thông tin, trợ giúp lập kế hoạch, tiếp xúc với các cơ quan hữu quan với tư cách là đại diện cho các công ty nước ngoài.

- Nghiên cứu, cung cấp các tài liệu, thông tin và dữ liệu, dịch vụ dịch thuật liên quan để chuẩn bị các tài liệu thầu.

- Cung cấp chuyên gia tư vấn có trình độ, cùng tham gia đấu thầu với các công ty nước ngoài nếu được yêu cầu.

- Trợ giúp/ hợp tác thực hiện dự án.

- Cung cấp dịch vụ kế toán/quản lý tài chính cho dự án.