Bạn đang ở đây:

Trang chủ > Tin tức mới

 

 

 

 

 

 

06 - 2006:

 

Hội thảo "Xử lư Nợ tồn đọng ở Việt Nam: Thực trạng, Khó khăn và Kiến nghị Chính sách" tổ chức tại Cát Bà ngày 29 - 06 - 2006 với thành công của dự án DATC

 

 

(Tin ảnh khác: Diễn văn khai mạc - Bài phát biểu của ông Hoàng Tiến Lợi - Ban QLDA và các nhà Tư vấn)

 

 

Ông Hoàng Tiến Lợi được mời diễn thuyết trong hội thảo về "Quản trị Rủi ro trong Ngân hàng" do AusAID và dự án ADS Pre-departure tổ chức tại CLB Báo Chí (25 - 06 - 2006)

 

 

 

 

DBJ/JERI, Mekong và DAF tổ chức hội thảo "Những vấn đề hiện nay và Chiến lược hoạt động của DAF để chuyển đổi thành Ngân hàng Phát triển Việt Nam" tại KS Horizon (Hà Nội) ngày 21 - 06 - 2006 sau thành công của dự án DAF.

 

 

(Tin ảnh khác: Ban QLDA và các nhà Tư vấn  -  DBJ/JERI  &  MEKONG)

 

 

05 - 2006:

 

Ông Hoàng Tiến Lợi và ông Lampross Vassiliou thực hiện các khóa đào tạo cho DATC về xử lư nợ tồn đọng trong khuôn khổ dự án DATC (tại Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội)

 

 

April 2006:

 

Ông Hoàng Tiến Lợi (Giám đốc Mekong) tham gia Diễn đàn Cải cách nợ châu Á lần thứ 5 tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong 2 ngày 27-28 tháng 4 năm 2006 do Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế (OECD) tổ chức.

 

 

 

02 - 2006:

 

Mekong cùng với DBJ/JERI tổ chức khóa đào tạo 3 ngày tại Hội sở DAF trong khuôn khổ dự án DAF

 

 

(Tin ảnh khác: Cuộc họp của các nhà Tư vấn  -  Nhóm Tư vấn  -  Thảo luận  -  Các học viên)